อัลบั้มภาพ วัดท่าพญาใน
* อัลบั้ม *
วัดท่าพญาใน
วัดท่าพญาใน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 248 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
พ่อท่านเมือง วัดปากบางท่าพญา
พ่อท่านเมือง วัดปากบางท่าพญา
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ธันวาคม 2562
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือตำบลบ้านเพิง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือตำบลบ้านเพิง
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ธันวาคม 2562