ที่ทำการ
     
ที่ทำการ ที่ทำการ
   
 

อบต.บ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140


โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง

   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2566