นายเยื้อน รอดมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
โทร. 093 736 5642
นายสำราญ อุ่นใหม่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
โทร. 087 623 4334
นายเจริญ เกื้อประจง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
โทร. 081 416 9790
นายวิรัตน์ ช่อผูก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
โทร. 081 677 6878