ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหมาก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 05.pdf_041023_110504.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2564