ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 7 บ้านท่าพญาใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก
   
 
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 02.pdf_041023_110341.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2564