อัลบั้มภาพ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
* อัลบั้ม *
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2566
กิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2566
ประชุมแผนพัฒนาฯ
ประชุมแผนพัฒนาฯ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2565
จัดเก็บภาษีป้าย
จัดเก็บภาษีป้าย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2565
กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุมประจำเดือนของ อบต. ขององค์การบริหารส
ประมวลภาพกิจกรรม ประชุมประจำเดือนของ อบต. ขององค์การบริหารส
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564
ภาพถวายเทียนวันเข้าพรรษา
ภาพถวายเทียนวันเข้าพรรษา
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหาร รส่วนตำบลบ้านเพิง ภายใ
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหาร รส่วนตำบลบ้านเพิง ภายใ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
อบต.บ้านเพิง ประจำการจุดคัดกรองโควิด
อบต.บ้านเพิง ประจำการจุดคัดกรองโควิด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
นายอำเภอปากพนัง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านเพ
นายอำเภอปากพนัง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านเพ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2563

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2563
กิจกรรมการประชุมสภา
กิจกรรมการประชุมสภา
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2563
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2563
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2563
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัตรการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัตรการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 เมษายน 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงสมัยที่ 3 ครั้งที่2
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงสมัยที่ 3 ครั้งที่2
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2562

การแข่งขันกีฬาปากแพรกเกมส์ครั้งที่36
การแข่งขันกีฬาปากแพรกเกมส์ครั้งที่36
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2562
อบต.บ้านเพิง ห่วงใย วส่ใจดูแล สุขภาพในพื้นที่ ร่วมรรรงค์กำจั
อบต.บ้านเพิง ห่วงใย วส่ใจดูแล สุขภาพในพื้นที่ ร่วมรรรงค์กำจั
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2562
โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก
โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2562
โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าให้กลุ่มสตรี เยาวชน เกษตร แ
โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าให้กลุ่มสตรี เยาวชน เกษตร แ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2562
โครงการการส่งเสริมการกำจัดขยะประจำปีพ.ศ.2562
โครงการการส่งเสริมการกำจัดขยะประจำปีพ.ศ.2562
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
[ 1 ][ 2 ]  >  >>