Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
นายเยื้อน รอดมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
โทร. 093 736 5642
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
   อำนาจหน้าที่
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน
    - รายงานการประชุม
   คู่มือ/มาตรฐาน การปฏิบัติงาน/การให้บริการ ของ อบต. บ้านเพิง
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจจริต
   ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   งานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้ Knowledge Management
   งานนิติการ
   E-Service
   การจองคิวบริการออนไลน์
   ปราชญ์ชาวบ้าน
   สถิติการให้บริการประชาชน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
กิจการสภา
   กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติ
แผนงานดำเนินงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
   งานพัสดุ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน/ปฎิบัติงาน
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพิง
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด อบต.
    กองคลัง
    กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  แหล่งท่องเที่ยว
พ่อท่านเมือง วัดปากบางท่าพญา
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 961 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 11 ธันวาคม 2562
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

พ่อท่านเมือง โกมโก วัดปากบางท่าพญา : อริยะโลกที่ 6 - “พระครูพรหมจรรยาภิวัฒน์” หรือ “พ่อท่านเมือง โกมโก” วัดมุขธาราราม (วัดปากบางท่าพญา) อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช หนึ่งในพระเกจิดังแห่งลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีชื่อเสียงเกียรติคุณร่วมยุคสมัยกับ พ่อท่านเขียว วัดหรงบน, พ่อท่านขาว วัดปากแพรก และ พระครูนนท์ วัดนันทราราม นอกจากนี้ ยังมีความสนิทสนมกับ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีวิทยาคมเข้มขลังไม่แพ้กัน

        “พ่อท่านเมือง” เกิดที่ปากพนัง บ้านท่าพญาใน ต.บ้านเพิง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2430 ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา อายุเข้าวัยหนุ่ม เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดท่าพญา ประมาณปี พ.ศ.2450 โดยมี พ่อท่านนุ่น วัดแจ้ง เป็นพระอุปัชฌาย์, พ่อท่านไข่ วัดนาคาวารี(วัดหูล่อง) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พ่อท่านลาย วัดหอยกัน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายา “โกมโก” อยู่จำพรรษา เรียนวิชาศาสตร์ต่างๆ กับพ่อท่านนุ่น วัดแจ้ง และเข้ารับการเรียนหนังสือทางธรรมที่วัดท่าโพธิ์ กับ ท่านเจ้าคุณม่วงหรือ พระรัตนธัชมุนี ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

        พ่อท่านเมืองมีชื่อเสียงตั้งแต่หนุ่ม เมื่อได้รับการบวชเรียนใน ทางธรรมในร่มกาสาวพัสตร์ มีความชำนาญในเรื่องแพทย์แผนโบราณ ทางโหราศาสตร์ และทางด้านไสยศาสตร์ก็เป็นที่เลื่องลือกันทั้งบางท่าพญา จึงทำให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ท่าพญาใน เมื่อปี 2455

        พ่อท่านเมือง เป็นที่เคารพนับถือมากในชุมชนบางท่าพญา ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านโด่งดังมากทำให้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายและเป็นที่ยอมรับขยายวงกว้างไปในจังหวัดต่างๆ เช่น พัทลุง สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ตรัง สงขลา เป็นต้น ซึ่งท่านมักจะได้รับการนิมนต์ไปทำพิธีพุทธาภิเษก ในการปลุกเสกวัตถุมงคลบรรดาลูกศิษย์เหล่านั้นเชื่อมั่นในวิชาและพุทธคุณที่แข็งกล้าของพ่อท่านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายตำรวจหนวดงามหรือนายตำรวจหนังเหนียว นามว่า “พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช” จะติดต่อไปทำพิธีกรรมต่างๆ คอยเป็นผู้ช่วยหยิบของต่างๆ รับใช้พ่อท่านเมืองอย่างใกล้ชิด

        ด้านวัตถุมงคลที่สร้างเอาไว้ในยุคแรก อาทิ ตะกรุด สายคาดเอว ผ้ายันต์ ด้วยว่าทำง่าย แจกจ่ายให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาขอของดีจากท่านได้รวดเร็ว อีกประการหนึ่ง คือ ชาวปากพนังอยู่ใกล้ทะเล ดังนั้น ฝีมือในการทำตะกรุด สายคาดเอว จึงทำได้ง่ายเพราะเป็นภูมิปัญญาของชาวเลที่ต้องทำถักอวนหาปลาที่ทำได้สวยงาม หรืออาจจะเป็นลูกอมชานหมาก หรือลูกอมเทียนต่างๆ

        เครื่องรางวัตถุมงคลต่างๆ ที่รับจากมือท่านล้วนเป็นที่หวงแหนของคนที่ได้ไป เพราะต่างมีประสบการณ์ด้านแคล้วคลาดและคงกระพัน

        ก่อนปี พ.ศ.2510 ท่านได้สร้างเหรียญครั้งแรก ซึ่งนับได้ว่าน้อยมาก เป็นเหรียญรูปไข่ หน้าตรงครึ่งองค์ท่าน ขอบด้านล่างเขียนเอาไว้ว่า “พระครูพรหมจรรยา ภิวัตน์” ส่วนด้านหลังของอักขระยันต์ล้อมรอบพระพุทธรูปพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ในวัดของท่านนั้นเอง จำนวนการสร้างนั้นอยู่ที่หลักร้อย

และก่อนปีพ.ศ.2510 ท่านได้สร้างพระกริ่งรูปหล่อรมดำ พุทธลักษณะเป็นแบบทั้งสองมือประทับที่เข่าทั้งสองข้าง ด้านล่างเขียนคำว่า หลวงพ่อเมือง ใต้ฐานพระรูปหล่อนี้เจาะรูอุดเสียงกริ่งดังกังวาน

        ช่วงปี 2511 ท่านได้สร้างเหรียญรูปโล่เป็นเนื้ออัลปาก้า (ชุบและไม่ชุบนิกเกิล) ถือได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ออกที่วัดปากบางพญาและมีทยอยสร้างออกมาเรื่อยๆ เพื่อแจกจ่ายในงานบุญในวันต่างๆ โดยใช้บล็อกเดียวกัน

        ส่วนรุ่นสอง สร้างที่วัดเช่นเดียวกันออกมาปี 2514 เป็นเหรียญรูปไข่ เนื้อทองแดงรมควัน มีเปลี่ยนที่ข้อความเป็น “พ่อท่านเมือง วัดปากบางท่าพญา” แทน ส่วนด้านหลังยังคงยึดแบบเดิมเอาไว้  พ่อท่านเมืองเป็นนักพัฒนา ท่านได้สร้างวัดขึ้นมาแห่งหนึ่งในที่บริเวณปากบาง ท่าพญา ชื่อว่า “วัดมุขธาราราม” เมื่อปี 2492 และอยู่จำวัดที่สร้างมาจนกระทั่งมรณภาพในปีพ.ศ.2515 สิริอายุ 85 ปี พรรษา 65

สถานที่ตั้งอยู่ : วัดมุขธาราราม (วัดปากบางท่าพญา) อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs