Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   กิจการสภา
    - กำหนดสมัยประชุม
    - เรียกประชุมสภา
    - นัดประชุมสภา
    - รายงานการประชุม
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ผลปฏิบัติงาน / ผลการดำเนินงาน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    - บันทึกข้อตกลง
    - เกี่ยวกับกองทุนฯ
   ระเบียบการรับบริการต่าง ๆ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติ
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   E-Service
   คู่มือปฏิบัติงานของ อบต. บ้านเพิง
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นางมัลลิกา ศรีอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.บ้านเพิง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง เรื่อง การตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ประจำปีพ.ศ 2563 (ดู : 21)
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 107)
ขอเชิญร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 มิถุนายน ประจำปี 2562  (ดู : 83)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 179)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัตรการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันมาฆบูชา ลงวันที่7ก.พ 63
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงสมัยที่ 3 ครั้งที่2ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแข่งขันกีฬาปากแพรกเกมส์ครั้งที่36
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.บ้านเพิง ห่วงใย วส่ใจดูแล สุขภาพในพื้นที่ ร่วมรรรงค์กำจัดยุงลายพื่อป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่ภายในตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าให้กลุ่มสตรี เยาวชน เกษตร และกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการการส่งเสริมการกำจัดขยะประจำปีพ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันกตัญญู ประจำปี2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันกตัญญู ประจำปี2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปีพ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพการประเมินโบนัส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ทดสอบข่าวรับสมัครงาน (ดู : 182)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ใบจาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดปากบางท่าพญา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่านสมภารสังกฤด ร.ร.บ้านบางแรด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดท่าพญาใน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs